Det här våra regler som gäller för alla som vill spela på Gruvans server.
Bryter man mot någon av dessa regler så riskerar man att bannas direkt eller i efterhand.

§ 1. Vi tillåter inte några svordomar med negativt budskap. Undvik helst svordomar helt. Detta p.g.a. att det ger en trevligare atmosfär inne på servern.
Inte heller könsord eller liknande ovårdat språk är tillåtet inne på servern. Även förkortningar på ovannämnda ordgrupper är otillåtna.

§ 2. Behandla andra som du själv vill bli behandlad, respektera både dina med och mot spelare.
Vi accepterar inte att man nervärderar andra spelare! Som t.ex. benämner dem som noob, äger dej osv.
Eller gör åtlöje av spelare som t.ex. påstå att yngre spelare låter som tjejer osv. Vi accepterar inte heller att man klagar på nybörjare eller mindre skickliga spelare.

§ 3. Respektera vad Admins säger och deras handlingar även om det inte står ordagrant i våra regler.
Tycker ni någon har gjort fel så skicka ett mail, skriv det inte på hemsidan och definitivt inte inne på servern!

§ 4. Använd dig endast av ett seriöst nickname (se längst ner på sidan under Ej tillåtet i nicknames) och ha alltid samma namn när du spelar på Gruvan.
Om du vill byta nickname så följ gärna vår rekommendation längre ner på denna sidan angående namnbyte.
Man får inte sno en annans spelares nickname ”fakenick” eller använda någon form av [G]-tag som man inte har rätt till.

§ 5. Försök alltid hjälpa ditt lag och försök att utföra lagets uppdrag. Har laget en taktik så försök att följ den. Då spelas spelet som det är tänkt att spelas och det blir roligare för alla.
Som t.ex. att ”offra” sig i en gemensam ”rush” genom att springa i täten upplevs som positivt av andra och uppskattas på Gruvan.
Camping är tillåtet så länge det gynnar ditt lag och inte bara dig själv.

§ 6. Medvetet spelförstörande kan leda till ban, till detta räknas t.ex. medvetna TD/TK eller att utnyttja buggar.
Som bugg räknas t.ex. att ta sig utanför banan, ställa sig på platser där man ser igenom väggar eller föremål och planta bomben där det är omöjligt att deffa.

§ 7. Pornografiska bilder, rasism, droger eller annat som kan väcka anstöt är förbjudet att använda som avatarer. Det är inte heller tillåtet med politiska eller kommersiella budskap i bild, text eller namn.
Gruvan är politiskt och kommersiellt obunden och skall så förbli!

§ 8. Alla former av fusk är naturligtvis förbjudet, också sådant som kan uppfattas som fusk. T.ex. att prata i Teamspeak eller liknande med andra spelare då det kan användas för ghosting.
Får man sitt konto VAC-bannat så blir man även bannad på sina eventuella övriga konton. Har man en VAC-ban från något annat spel eller en Cooldown från Steam så kommer man inte in på vår server.
Det hjälper inte att hävda att man aldrig har fuskat/misskött sig inne på Gruvan!

§ 9. Det är alltid du som har fullt ansvar för ditt konto. Därför är det du som tar risker om du lånar ut det till någon annan.
Dolda privata steamprofiler är inte tillåtet att ha på Gruvan.

§ 10. Lägg dig inte i ”Spec” för att vänta på att kunna joina den ”fördelaktigare” sidan. Det är inte heller tillåtet att manuellt byta sida till det ledande laget, så kallat ”Winning Team Join”!
Fastnar du i spectator-läge så be en admin flytta in dig i ett lag. Det kan du göra genom att skriva till admins i Teamsay (”U” default) och börja med @ följ av mellanslag. Ex: @ Flytta in mig tack

§ 11. Den sista punkten är ingen regel utan bara ett önskemål från oss Admins. När du går in och spelar på Gruvan, försök då vara glad och positiv. Allting blir så mycket roligare då.
Det är inget bra att avreagera sig på servern om man inte mår bra!

Regeltillägg för byte av nickname

Det är inte förbjudet att byta nickname på Gruvan men vi är tacksamma om man meddelar oss i förväg då.
Vi är dock glada om man behåller sitt nickname som man hade från början. Men vill du absolut byta nickname av någon anledning så önskar vi du gör följande 2 saker:

1. Meddela oss admins att du tänker byta nickname.

2. Ha med ditt gamla nickname någonstans i namnet under en tid tills det att andra har lärt sig ditt nya nickname.

Man kan tycka vad man vill om detta men det är roligare när man vet vem det är man spelar med inne på servern.
Alla skall kunna känna sig trygga genom att veta vem man spelar emot. Därför har vi detta önskemål till er.

Ej tillåtet i Nickname eller Klannamn:
* Allt som innefattar, handikapp, sjukdomar, religion, sexuell läggning osv.
* Svacka, kass, NoAim, noob och liknande.
* Namn med politisk innebörd eller politiska åsikter mm.
* Namn som nedvärderar sporter, klubbar, artister, åsikter mm.
* Inga svordomsord, könsord eller rasistiska ord.
* Får inte innehålla några webbadresser typ .se .com .net mm

Vi vill inte att 2 spelare skall ha allt för lika nicknames på Gruvan. Om det inträffar så ber vi er försöka ändra lite på namnet så man ser skillnad.